Αν  γενικά ενδιαφέστε να εργαστείτε στον όμιλο Optical Papadiamantopoulos  αποστείλετε το βιογραφικό σας.